Algot Danielsson

Algot Danielsson, Björkmossa i Småland


Algot Danielsson (1842-1925) bodde större delen av sitt liv i Björkmossa och var bonde, gästgivare och snickare, men framför allt var han traditionsförmedlare om sin släkts gamla öden och muntliga traditioner.

Författaren Claës Linder är en av hans släktingar och det är genom Algots barnbarn Ruth och Birger Linde som han har förmedlat dessa traditioner.


Till sin hjälp har författaren haft mängder av gamla brev, gjort intervjuer och utfört grundlig forskning i kyrkoarkvialier och domboksprotokoll. Boken innehåller förutom en släkthistoria också en historisk beskrivning av vad som hände i bygden under Algots livstid och historiska berättelser som han traderat.

Det fotografiska materialet kan anses unikt eftersom nästan inga bilder tidigare publicerats. De äldsta fotografierna som identifierats är från mitten och slutet av 1850-talet och visar på ett intressant sätt hur tidigt allmogen på landsbygden i Sverige fotograferade sig. Det är också väldigt spännande med de två rekonstruerade porträtten av personer från allmogen som porträtterat sig före 1800.


Mycket av materialet kommer förutom från Björkmossa från andra personer i Virserumsområdet och andra delar av Sydsverige för att ge en djupare bild av hur folket levde på landsbygden i Sverige under Algots levnadstid.


En ny upplaga av boken färdigställdes hösten 2019. Första upplagan finns också på många bibliotek i Sverige. Kontakta gärna författaren om du vill ha mer information