Carl Johan Larsson

Carl Johan Larsson och kammarherrn på OlivehultCarl Johan Larsson bodde större delen av sitt liv i Lönsås i närheten av Linköping. Han var skräddare, gardist och murare, och farfars far till författaren Claës Linder. Boken bygger på muntliga traditioner om honom och hans närmaste släktingar och vänner, brev samt arkivhandlingar från kyrkböcker, domstolsprotokoll, sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar och annan information om hur livet gestaltade sig under hans livstid.


Carl Johan Larsson är en spännande person att följa eftersom han växte upp under fattiga förhållanden och själv lärde sig läsa och skriva och klarade sig och sin familj ganska bra trots många motgångar. Boken innehåller förutom en släkthistoria också en historisk beskrivning av vad som hände i bygden under Carl Johans livstid.


En viktig person i boken är kammarherre Pehr Gustaf Linnerhielm som Carl Johan besöker under nödåren. Författaren förmedlar traditioner om honom och har själv gått igenom herrgårdsarkivet och därvid bl.a hittat en ej tidigare publicerad kort levnadsteckning av kammarherrns far Gustaf Fredrik Linnerhielm som ingår i boken som appendix.

Bildmaterialet är delvis unikt och många gamla bilder har aldrig tidigare publicerats.Klicka r för att beställa boken direkt från författaren.