Tilda från Sjölund

Tilda från Sjölund, Virserum i Småland

Denna bok handlar om Tilda Carlsdotter Strand, en torparflicka från Virserum i Smålands djupa skogbygd. Hon var född 1864 och vi får följa hennes liv i huvudsak intill början av 1900-talet. Boken bygger på muntliga traditioner som författaren skrivit ner och många brev som Tilda och hennes syster Mina och Tildas make August Linder skickade varandra framför allt under 1880-talet. I boken ingår också August Linders dagboksanteckningar från 1885 då Tilda och August varit gifta ett år och hade fått sin äldste son. Genom breven och dagböckerna får man Tilda och hennes släktingars egna ord om sina livsöden. Det finns inte så mycket material bevarat från 1890-talet.


En ny upplaga av boken färdigställdes hösten 2019. Klicka här för att beställa den direkt från författaren.
Smuge, en liten herrgård i Virserum

Skriften ”Smuge, en liten herrgård i Virserum” bygger på intervjuer som författaren har gjort med sin mor Karin Linder och hennes kusin Sigrid Kindberg som mycket detaljerat beskrivit hur gården var inredd utifrån besök där i barndomen, och på vad den senare ägaren Sven Classon berättat om gården. Allt detta är sammanställt till en mycket detaljerad beskrivning som kan vara kulturhistoriskt intressant för att  få kunskap om livet och miljön på en mindre herrgård i början av 1900-talet.


Klicka här för att beställa häftet direkt från författaren.