Carlson_Linder

Claës Linders och Karin Carlsons webbplats

Välkommen till vår webbplats!


Claës har vid sidan av en yrkesverksamhet som universitetslärare sysslat med släktforskning och lokalhistorisk forskning i mer än 50 år. Han har hållit föredrag och skrivit många artiklar som publicerats i släktforskningstidskrifter och hembygdsböcker. Speciellt har han intresserat sig för muntlig tradition och gamla fotografier och deras identifiering.


Claës har också skrivit böcker och kortare texter om människor och deras hembygd i Småland:  om Algot Danielsson i Björkmossa,  om Carl Johan Larsson och kammarherrn på Olivehult, om Tilda från Sjölund, Virserum i Småland, och om Smuge, en liten herrgård i Virserum. Klicka på titlarna för att läsa mer om dessa och beställa från författaren.