Carlson_Linder

Välkommen till vår webbplats!


Claës har vid sidan av en yrkesverksamhet som universitetslärare sysslat med släktforskning och lokalhistorisk forskning i mer än 50 år. Han har hållit föredrag och skrivit många artiklar som publicerats i släktforskningstidskrifter och hembygdsböcker. Speciellt har han intresserat sig för muntlig tradition och gamla fotografier och deras identifiering.


Claës har också skrivit böcker och kortare texter om människor och deras hembygd i Småland:  om Algot Danielsson i Björkmossa,  om Carl Johan Larsson och kammarherrn på Olivehult, om Tilda från Sjölund, Virserum i Småland, och om Smuge, en liten herrgård i Virserum. Klicka på titlarna för att läsa mer om dessa och beställa från författaren.


Algot Danielsson, Björkmossa i Småland


Algot Danielsson (1842-1925) bodde större delen av sitt liv i Björkmossa och var bonde, gästgivare och snickare, men framför allt var han traditionsförmedlare om sin släkts gamla öden och muntliga traditioner.

Författaren Claës Linder är en av hans släktingar och det är genom Algots barnbarn Ruth och Birger Linde som han har förmedlat dessa traditioner.


Till sin hjälp har författaren haft mängder av gamla brev, gjort intervjuer och utfört grundlig forskning i kyrkoarkvialier och domboksprotokoll. Boken innehåller förutom en släkthistoria också en historisk beskrivning av vad som hände i bygden under Algots livstid och historiska berättelser som han traderat.

Det fotografiska materialet kan anses unikt eftersom nästan inga bilder tidigare publicerats. De äldsta fotografierna som identifierats är från mitten och slutet av 1850-talet och visar på ett intressant sätt hur tidigt allmogen på landsbygden i Sverige fotograferade sig. Det är också väldigt spännande med de två rekonstruerade porträtten av personer från allmogen som porträtterat sig före 1800.


Mycket av materialet kommer förutom från Björkmossa från andra personer i Virserumsområdet och andra delar av Sydsverige för att ge en djupare bild av hur folket levde på landsbygden i Sverige under Algots levnadstid.


En ny upplaga av boken färdigställdes hösten 2019. Första upplagan finns också på många bibliotek i Sverige. Kontakta gärna författaren om du vill ha mer information


Carl Johan Larsson och kammarherrn på OlivehultCarl Johan Larsson bodde större delen av sitt liv i Lönsås i närheten av Linköping. Han var skräddare, gardist och murare, och farfars far till författaren Claës Linder. Boken bygger på muntliga traditioner om honom och hans närmaste släktingar och vänner, brev samt arkivhandlingar från kyrkböcker, domstolsprotokoll, sockenstämmoprotokoll, bouppteckningar och annan information om hur livet gestaltade sig under hans livstid.


Carl Johan Larsson är en spännande person att följa eftersom han växte upp under fattiga förhållanden och själv lärde sig läsa och skriva och klarade sig och sin familj ganska bra trots många motgångar. Boken innehåller förutom en släkthistoria också en historisk beskrivning av vad som hände i bygden under Carl Johans livstid.


En viktig person i boken är kammarherre Pehr Gustaf Linnerhielm som Carl Johan besöker under nödåren. Författaren förmedlar traditioner om honom och har själv gått igenom herrgårdsarkivet och därvid bl.a hittat en ej tidigare publicerad kort levnadsteckning av kammarherrns far Gustaf Fredrik Linnerhielm som ingår i boken som appendix.

Bildmaterialet är delvis unikt och många gamla bilder har aldrig tidigare publicerats.Klicka r för att beställa boken direkt från författaren.

Denna bok handlar om Tilda Carlsdotter Strand, en torparflicka från Virserum i Smålands djupa skogbygd. Hon var född 1864 och vi får följa hennes liv i huvudsak intill början av 1900-talet. Boken bygger på muntliga traditioner som författaren skrivit ner och många brev som Tilda och hennes syster Mina och Tildas make August Linder skickade varandra framför allt under 1880-talet. I boken ingår också August Linders dagboksanteckningar från 1885 då Tilda och August varit gifta ett år och hade fått sin äldste son. Genom breven och dagböckerna får man Tilda och hennes släktingars egna ord om sina livsöden. Det finns inte så mycket material bevarat från 1890-talet.


En ny upplaga av boken färdigställdes hösten 2019. Klicka här för att beställa den direkt från författaren.
Tilda från Sjölund, Virserum i Småland

Smuge, en liten herrgård i Virserum

Skriften ”Smuge, en liten herrgård i Virserum” bygger på intervjuer som författaren har gjort med sin mor Karin Linder och hennes kusin Sigrid Kindberg som mycket detaljerat beskrivit hur gården var inredd utifrån besök där i barndomen, och på vad den senare ägaren Sven Classon berättat om gården. Allt detta är sammanställt till en mycket detaljerad beskrivning som kan vara kulturhistoriskt intressant för att  få kunskap om livet och miljön på en mindre herrgård i början av 1900-talet.


Klicka här för att beställa häftet direkt från författaren.